دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد

برنامه امتحانات نوبت دوم خرداد ماه 98-97 پایه یازدهم

برنامه امتحانات نوبت دوم خردادماه 98-97 دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر

برنامه امتحانات نوبت دوم خرداد ماه 98-97 پایه دهم

برنامه امتحانات نوبت دوم خردادماه 98-97 دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر

راهپیمایی روز دانش آموز

حضور دانش آموزان و کارکنان دبیرستان امیرکبیر ناحیه یک شهرستان خرم آباد در راهپیمایی روز دانش آموز و روز ملی مبارز با استکبار جهانی

 13 آبان ماه 1397  

مشاهده مطالب قدیمی تر...