دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد

ثبت نمرات دانش آموزان در سامانه دبیرستان

ثبت نمرات دانش آموزان در سامانه دبیرستان

به اطلاع همکاران محترم آموزشی می رساند که سامانه دبیرستان با ایجاد پنل شخصی برای همکارن، امکانات خوبی را برای ثبت نمرات مستمر و  نمرات روزانه و امتحانات کلاسی و پایانی را فراهم نموده است، لذا خواهشمند است در این خصوص همت به خرج داده و اطلاعات خود را بروزرسانی نمایید.

مدیریت دبیرستان

کادر اداری

ثبت نام کادر آموزشی / اداری

نام*نام خانوادگی*
نام پدر*جنسیت*زن مرد
کدملی*شماره شناسنامه*
محل صدور*محل تولد*
تاریخ تولد* / /
نشانی منزل*
تلفن منزل*
ایمیل*تلفن همراه*
تصویر
کد پرسنلیتحصیلات*
سمت*وضعیت استخدام*
توضیحات احتمالی
نام کاربری پیشنهادی
رمز عبور پیشنهادیتکرار رمز پیشنهادی
رمز ثبت نام*