دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد

روز دانش آموز

13 آبان روز دانش آموز

روز دانش آموزان ، 13 آبان
صبح روز 13 آبان 1357 دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند روبه سوی دانشگاه نهادند تا بار دیگر پیوندشان را با رهبر بت شکن خویش به جهان اعلام نمایند.
دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر به پیروی از دانش آموزان سال 57 و برای نشان دادن تعهد خود به آرمانهای انقلاب و بیزاری جویی از استکبار جهانی در 13 آبان 96 دست به راهپیمایی زدند.

میثاق نامه کارکنان ودبیران