دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد

راهپیمایی روز دانش آموز

حضور دانش آموزان و کارکنان دبیرستان امیرکبیر ناحیه یک شهرستان خرم آباد در راهپیمایی روز دانش آموز و روز ملی مبارز با استکبار جهانی

 13 آبان ماه 1397